Chiwengas’ vast wealth exposed

JUDGEMENT in the divorce case between Zimbabwe Defence Forces commander Constantine Chiwenga and his former wife Jocelyn has exposed the amount of wealth which the Chiwengas have acquired over years, underlined by impressive real estate in Harare’s affluent suburbs.

Staff Reporter

Proceedings of the case cannot be published as it was held in camera, under case number HC 1200/12.

In judgment number 463/14 the High Court granted the Chiwengas divorce after both parties conceded that their marriage had irretrievably broken down.

The court also adjudicated on how the couples should share their matrimonial property, among them real estate, companies, top of the range motor vehicles, jewelry, furniture and clothes exposing their vast wealth in the process.

Most of the couples’ properties were registered in the name of companies.

The couple owned Blue Chip Stamp Company (Pvt) Ltd which owned a property at 5 Rosary Close, Quinnington, Borrowdale measuring 5 701 square metres.

They also owned Lighthouse Investments (Pvt) Ltd which owned four industrial units in Willowvale, with each unit measuring
3 850 square metres and Liversay Investments (Pvt) Ltd which owns a property at 614 Prince Drive in Borrowdale Brook measuring 4 817 square metres.

In addition, the Chiwengas owned Hidcote Investment (Pvt) Ltd which owns a property at 79 Follyjon Crescent measuring 4 955 square metres and Grandi Lodge Sixty One (Pvt) which owns a house on a 1 692 square metres stand in Borrowdale Brooke.

They also owned Ouacker Investments, which owns stand 103 Shawasha Hills residential estate.

The Chiwengas owned Yolsac Safaris (Pvt) ltd which trades as Kazungula Wildlife Safaris as well as Ventilux (Pvt) Ltd, which has since folded.

The couple also owned an apartment in Malaysia and a house at 9 Msasa Drive in Msasa Park.

In addition, the couple owned Dokson Investments which spearheaded operations at their farm in Goromonzi. Chiwenga was allocated the farm under the government’s land reform programme.
They also own stand 539 Borrowdale Brooke measuring 1 456 metres squared as well as Dominicus Investments (Pvt) Ltd which owns an industrial stand in Marondera.

The couple owned a property at 34 Lythan Drive in Glen Lorne and a vacant piece of land at Mermaids Pool about 42 kilometres from Harare.

Apart from the properties, the couple also owned motor vehicles, among them, a Prado, Jeep, Toyota land Cruiser V8, Mercedes Benz C180, Land Rover Defender and a Land Rover Discovery 4.

They had an impressive list of jewelry, among them, gold bracelets encrusted with diamonds, gold rings encrusted with diamonds, four gold watches with 36 carat diamond, three gold chains with diamond pendants, gold choker with centre diamond and two gold bangles encrusted with diamonds.

The Chiwengas had 40 gold watches, white gold rings, four white gold chokers, choker Jackie Kennedy pearls and bracelet pearls, 10 gold anlelet, an emerald ring, pearl ring encrusted with 24 carat diamond, forty eight gold broaches and a set of gold earings and chain with diamonds.

They also had 45 sets of diamond earrings, diamond tiara, blue diamond ring, diamond and emerald necklace, emerald cocktail ring, yellow diamond ring, diamond engagement rings, emerald rings and men’s rolex watches.

The court awarded most of the immovable property to Chiwenga including property at 5 Rosary Close, Quinnington, 79 Follyjon Crescent, stand 332 Borrowdale Brooke, Ventilux (Pvt) Ltd, Chakoma Farm, Marondera Industrial stand and part of Mermaids Pool, 3 850 square metre stand where Ventilux operated from on stand 181 in Willowvale and similar stand where C&J (Pvt) Ltd operated from.

He was given 85% share of 614 Price Drive, the couple’s matrimonial home, and stand 103 Chishawasha Hills, weapons and several hunting trophies.

Jocelyn was awarded the house in Glen Lorne and a second house on stand 332 Borrowdale Brooke which she had already disposed of.
She also got the 3 850 square metre stand from where her company Zimsafe operated from and a similar industrial unit which the couple was leasing. She also received two properties in Borrowdale Brooke.

She was given most of the property in the master bedroom, five bedrooms, kitchen and master bathroom at their matrimonial home.

She was also awarded seven vehicles among them a jeep, Toyota Land cruiser V8, two Mercedes Benz, Land Rover Defender, Land Rover Discovery and a Toyota Hiace.

13 thoughts on “Chiwengas’ vast wealth exposed”

 1. Sando says:

  Zvose zvichapera just wait a little

 2. Sipho Hove says:

  The good General and his wife can do Zimbabwe a favour by explaining how they acquired all these properties. That way the word CORRUPTION wont crop up when discussing the General!After all he is a FREEDOM FIGHTER

 3. Zvavanjanja says:

  Regai vadye,ndovega vakakodzera,vamwe tichifa hedu.Ndatenda hangu.

 4. samanyika says:

  the salary of an army general created all that wealth? mopedza moti nyika yauraiwa nemasanctions. now we knw why u are all prepared to kill every walking zimbabwean before you can allow any party to lead zimbabwe. you cant just go back to an ordinary life, beta nyika ife pane kuti zvigaro zvenyu zviende. isu tichingochema nenzara hedu. iyo misodzi yedu minamato mikuru kumatenga, Kristu wachaipindura….

 5. Patriot says:

  He deserves it… he fought for our freedom and starved off the regime chance agenda but it is now time to give others a chance!

  1. just saying says:

   Patriot you obviously don’t any moral values to make such a statement. The real issue is how he acquired all this property on his salary because he should have been concentrating on his job. According to you even if these properties were irregularly acquired that’s ok!

 6. codzo says:

  Kariba fish (tiger/bream) costs $3,50 per kg
  Kapenta fresh $3,dried $6
  tilapia belly flaps $5 call 0736 851 603 for orders.
  DELIVERY to harare customers is sunday 21 sept 2014.order now at Kariba Fish sales Pvt ltd or visist our facebook page

 7. Zims says:

  And then they shout about sanction’s.

 8. Umbez says:

  Impressive wealth acculumation the swansong of the Zany party. These people are greedy.

 9. Murimi munhu says:

  Tinotengesa derere nyoro, muriwo werape netsunga kubvira paR2. Touya here ambuya apo??

  Koo, tozvinyarei ndozvinotiraramisa. Vana varikupinda chikoro nazvo izvi. Seka zvako asi uchanyara ndavekumhanya neJeep Cherokee yangu soon!

 10. ma1 says:

  haa zvakaoma

 11. Legend says:

  O Nehanda Nyakasikana!

  Kunozove riniko,

  Isu VaNyai tichitambudzika;

  Mweya Unoera!

  Kunozove riniko,

  Isu VaNyai tichidzvinyirirwa?

  Ko, inga taneta wani nokunwa misodzi;

  Ko, toshirira kudzamara kuve riniko?

  Ko, inga panguva yechando miti inozvizorodza,

  Inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro,

  Kwozoti nokuchena kwokunze yodombera;

  Mashizha yovawo nenhenhere inoyevedza;

  Shiri nemhuka nenyuchi dzokwezvwa nehwema,

  Ko, isu rugare ruchatisvika riniko?

  Vana vacheche vatinobereka,

  vawakatipa Iwe Samasimba,

  vanova ndivo vadyi venhaka dzedu,

  nhasi vokura vakasunzumara munyika yavo,

  Voshaya nzvimbo dzokurarama nokuzvidekadza?

  Apa nepapo pazere rufuse,

  Makumbo avo ane matuzu nokupfuviswa neriri pfumojena.

  Ko, vosvikepiko?

  Mudzimba dzose nomumisha yose vari kutandwa pamwe nokurohwa;

  Munzvimbo dzose nomumatare mose avanotongerwa, vari kungourayiwa senhunzi,

  Pasina chikonzero, pasina mhosva

  Pfuma yenyika nhasi yakatorwa vakagovana paukama hwavo vepfumojena.

  Nhasi vari kudya mafuta ayo nyika

  Isu tichidya nhoko dzezvironda

  Nhasi vari kudya, vakora sehochi

  Isu toondoroka sembwa ine gwembe

  Nhasi vagere murusununguko

  lsu todzipwa huro nemajoto

  Rusununguko, Nehanda, ndorupi?

  Hamungaburukirewo kwatiri here?

  Harahwa dzedu dzobatwa sepwere

  Munyika yawavapa, musiki mugoni!

  Havasisina rukudzo panyika.

  Havasisina chavanacho

  Dambudziko guru ndiro ravawira

  Baba mutsvene!

  Gomo rine ngoni!

  Hamungotinzwawo kuchema kwedu here?

  Tine chitadzo chakakura sei

  Chokubva matiramwa zvakadai?

  Nehanda Nyakasikana!

  Kunozova riniko?

  Isu VaNyai tichidzvinyirirwa

  Neriri pfumojena rasvika munyika.

 12. chakoma says:

  This is normal property for a man of his stature

Comments are closed.

Top